خط تولید مشهد دوام

خط تولید فرایندی پیوسته به منظور تولید محصول نهایی از محصولات خام و مواد اولیه است.
هدف گروه صنعتی مشهد دوام دست یافتن به راهکار های موثر جهت تولید محصولات با کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی می باشد.
بدین منظور مواد اولیه پس از آزمایش توسط واحد کنترل کیفیت(QC) و تائید نهایی از آزمایشگاه به سالن تولیدی منتقل می شوند و کلیه مراحل تولید محصولات این مجموعه در حین فرایند تولید نیز توسط بازرسان کنترل کیفیت بازرسی شده و در صورت تائید جهت مونتاژ نهایی محصول ارسال و در انتهای خط مونتاژ نیز محصول آماده شده مجددا تست و بازرسی شده و پس از تائید نهایی وارد مرحله بسته بندی و انبار می شود.

DNN