اطلاعات تماس

تلفاکس دفتر مرکزی : 35420249-051

 تماس با واحد خدمات پس از فروش : 31530-051  &  91001530-051

آدرس دفتر مرکزی:مشهد،کیلومتر14بزرگراه آسیایی،روبروی زیرگذر شهرک صنعتی توس

صندوق پستی:533-91865

DNN